Pilvi on luonnolle paras

Tänään on #ylikulutuspäivä, olemme käyttäneet loppuun maapallon tänä vuonna tuottamat uusiutuvat luonnonvarat. Trendi on huonompaan päin, ylikulutuspäivän ajankohtaa on siirretty viikolla aikaisemmaksi verrattuna vuoteen 2000. Tietoisuuden kasvattamiseen tähtäävänä teemapäivänä on hyvä pohtia tehtyjen valintojen ja kulutustottumusten kestävyyttä.

Luontoa ei vahingoitettu pilvipalvelua tehdessä

Meillä Positive Productionissa suhtaudutaan ympäristötietoisesti myös teknologiavalintoihin. Asiakkaille tuottamamme digitalisoinin ratkaisut ovat resurssiviisaita ja ne toteutetaan usein pilveen Google Cloud alustalle. Resursseja säästyy monella tavalla:


  1. prosessien sujuvuus säästää henkilöresursseja
  2. paperista luopuminen säästää aikaa ja materiaalia
  3. Googlen palveluiden hiilijalanjälki alle nollan
Säästämme ihmisiä

Digitalisaation ytimessä on yrityksissä tapahtuvan päällekkäisen ja turhan työn vähentäminen.

Turhaa työtä on esimerkiksi kun työntekijäsi syöttää samat tiedot useaan eri järjestelmään, tekee rutiinitarkistuksia jotka voisi automatisoida tai hakee hitaasti tarvitsemiaan tietoja.

Työntekijöiden tekemiseen liittyy aina kustannuksia palkan, liikkumisen, työkalujen ja tulostustarvikkeiden muodossa.

Automatisoimalla ja suunnittelemalla tehokkaampia prosesseja, voit poistaa turhaa työtä.


Eräs asiakkaamme on siirtänyt resurssiviisaasti osan työstä asiakkaiden suoritettavaksi. Teimme laskutustietojen keräämisen helpoksi lomakkeiden kautta, joille asiakkaamme asiakkaat käyvät itse syöttämässä oman mittarilukemansa. Asiakaspalvelun aikaa säästyy valtavasti. Kun ennen työntekijöiden aika kului tietojen kyselemiseen ja syöttämiseen, nyt riittää kun tietojen syöttämistä valvotaan raporteista.

Säästämme paperia

En ole vielä tavannut ihmistä joka nauttisi paperisten lomakkeiden täyttämisestä.

Sähköinen ei ole sen nautinnollisempi, mutta se on nopeampi.

Kun paperiselle lomakkeelle on varattava lokerot ja kysymykset kaikille mahdollisille tilanteille – lomakkeen pituus sekä perehtymiseen käytetty aika kasvaa.

Paperiset vastaukset ovat usein väärän työpöydän kulmalla tai arkistokaapissa.

Niiden selaaminen ja tiedon hakeminen on hankalaa.

Käyttäjien vaivalla kirjoittamat tiedot jäävät hyödyntämättä.


Sähköinen lomake avustaa käyttäjää piilottamalla vastausten perusteella turhat kysymykset.

Se voi näyttäää ohjeita ja esimerkkejä juuri oikean kysymyksen kohdalla, jopa videon avulla.

Kun vastaukset tallennetaan pilveen, tieto on aina saatavilla.

Vastauksia voidaan hakea, ryhmitellä ja tilastoida raporteiksi.

Sähköinen vaihtoehto on ylivertainen.


Toteutimme eräälle asiakkaallemme osaamiskartoitukseen sähköisen kyselyn tablet-laitteille. Älykäs kysely huolehtii että vastaajalla on vain sallittu rajallinen aika kysymyksiin vastaamiseen. Autamme vastaajaa keskittymään vain yhteen kysymykseen kerrallaan, se esitetään selkeästi ja suurella fontilla. Kun kartoitus on valmis, vastaaja saa heti palautteen. Tulokset lähetetään myös vastaajan sähköpostiin, hän voi käyttää niitä todistaakseen osaamisensa.


Asiakkaamme oli hyvin tyytyväinen kun kartoituksen valmistelu, vastausten tarkistus ja tulosten käsittely automatisoitiin. Investointi maksoi itsensä takaisin muutamissa viikoissa.

Säästämme energiaa

Käytämme nykyaikaista ja tehokasta teknologiaa.

Useimmat projekteistamme toteutetaan Googlen pilveen, jossa laskutus perustuu käyttämiimme resursseihin.

Optimoimalla ohjelmisto jo suunnitteluvaiheessa hyvin skaalautuvaksi ja resurssiniukaksi, voimme vaikuttaa ohjelmiston elinkaaren kustannuksiin.

Google on omalta puoleltaan sitoutunut minimoimaan tuottamiensa palveluiden ympäristövaikutukset.


Google Green -sivustolla on paljon kiinnostavaa tietoa Googlen esimerkillisestä toimista ympäristövaikutusten parissa.Meidät voit kutsua kahville, keskustelemme mielellään näistä aiheista kanssasi.

Tagit:

Helsinki: Salomonkatu 17 A
Joensuu: Kauppakatu 17 B
TOP